3/11/2023-Houston Apollos 12 Houston Blue Lizards 6